eHEPA
Login
Tujuan sistem ini ialah untuk memberi kemudahan kepada pihak Jabatan HEPA untuk mencapai maklumat pelajar, merekodkan aktiviti pelajar, menjana laporan biasiswa pelajar, memilih pelajar yang layak untuk tabung bantuan dan mencapai rekod alumni.
Terdapat 6 modul dalam sistem ini iaitu Modul Pentadbiran, Modul Pelajar, Modul Aktiviti, Modul Biasiswa, Modul Tabung Bantuan dan Modul Alumni.
Pemilik Sistem ialah Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni.
Pembangun Sistem :

Bahagian Pengurusan Sistem Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah,
01000 Kangar Perlis.
Tel : 04-04-9885467 / 5468
Faks : 04-9798227
E-mail : helpdesk@unimap.edu.my
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2010.
MIS Division | Information and Communication Technology Centre, UniMAP.
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome Atau Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels