eHEPA
Login
Tujuan sistem ini ialah untuk memberi kemudahan kepada pihak Pusat Pembangunan & Perkhidmatan Pelajar (P3P) untuk mencapai maklumat pelajar, merekodkan aktiviti pelajar, menjana laporan biasiswa pelajar, memilih pelajar yang layak untuk tabung bantuan dan mencapai rekod alumni.
Terdapat 6 modul dalam sistem ini iaitu Modul Pentadbiran, Modul Pelajar, Modul Aktiviti, Modul Biasiswa, Modul Tabung Bantuan dan Modul Alumni.
Pemilik Sistem ialah Pusat Pembangunan & Perkhidmatan Pelajar.
Pembangun Sistem :

Bahagian Pembangunan Digital dan Analitik Data
Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Pauh Putra
02600 Arau, Perlis

Tel  : 04-9885467 / 5468 (Helpdesk)

Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2010-2020
Digital Management & Development Center, UniMAP.
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome Atau Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels